favicong

Vi søker

Administrasjon/HMSK-leder – Stillingen er besatt

Administrasjon/HMSK-leder skal samarbeide tett sammen med ledelsen og ansatte for å sørge for at nødvendige prosesser i systemet for kvalitetsstyring og internkontroll etableres, iverksettes, holdes ved like, utvikles og etterleves.

 • Ansvarlig for å rapportere om bruken og virkningen av systemet for kvalitets- og HMS styring og være en pådriver for kontinuerlige forbedringer.
 • Sørge for at hele organisasjonen får økt bevissthet rundt kvalitets- og HMS-krav for å nå bedriftens mål.

 

Søknad med CV sendes til havard@j-overflate.no
Søknadsfrist: snarest

Send søknad med CV til havard@j-overflate.no

Ansvarsområder:

 • Lede HMSK-arbeidet og følge opp HMSK-relaterte saker
 • Være en proaktiv pådriver og kontinuerlig informere om helse, miljø- og sikkerhet og kvalitet
 • Utarbeide, vedlikeholde samt videreutvikle HMSK system og -dokumentasjon
 • Sikre og påse at riktig innhold og versjon av HMS datablad er tilgjengelig til enhver tid for de ansatte
 • Sikre at alle krav på standarder og forskrifter blir ivaretatt
 • Sikre at interne og eksterne rapporter behandles profesjonelt og lukkes inne fristene sammen med organisasjonen
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner.
 • Kontaktperson mellom bedriften og bedriftshelsetjenesten
 • Sørge for opprettholdelse av forebyggende vernearbeid, samt kvalitetssikring av produkter og tjenester som leveres.
 • Holde kontakt med eksterne interessenter i saker som angår kvalitetssikring og HMS.
 • Sikre at hensyn til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt ved planlegging og gjennomføring av egne arbeidsoppgaver.
 • Sikre at aktivitet/handlingsplan opprettes og utføres
 • Utføre evt. tildelte oppgaver i forbindelse med kontor og administrasjon
 • Beredskap (planer og oppfølging) inkl. uforutsette hendelser

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Minimum 3-5 års erfaring fra arbeid med HMSK-ledelse.
 • Kjennskap til ISO 9001 og/eller 14001
 • Teknisk forståelse
 • Erfaring fra maskineringsbransje og/eller industri er en fordel
 • Kompetanse innen grunnleggende arbeidsmiljø

Du må kunne jobbe i et hektisk miljø, være ansvarlig, en lagspiller og løsningsorientert. Det settes også pris på godt humør.

Intern opplæring og evtentuell relevant kursing vil bli gitt.

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Håvard Hellvik på telefon 48 19 74 90 eller e-post havard@j-overflate.no

Søknadsfrist: Snarest

Send søknad med CV til havard@j-overflate.no

gul: norsok maling, blå xylan kominasjon