Jæren Overflatebehandling as er en ledende leverandør innen overflatebehandling av metaller i Rogaland. Vår geografiske beliggenhet er i Kalbergskogen industriområde i Time kommune.

Jæren Overflatebehandling as ble etablert i 2004. I dag har bedriften lang erfaring og kompetanse innen våtlakkering, metallisering (TSA, TSZ), xylan, molycote, everslik, zinc fosfatisering, glassblåsing og sandblåsing. Bedriftens medarbeidere er meget godt kvalifisert innen sitt tjenesteområde og bedriften har kompetanse på høyere inspektørnivå som FROSIO- inspektør.

Med fokus på forbedring, kvalitet og HMS i bedriftens prosesser ønsker Jæren Overflatebehandling å gi kunder en god service og konkurransedyktige priser.

Vår HMSK-politikk

  1. Vi skal være en ledende leverandør innen industriell overflatebehandling.
  2. Vi skal levere overflatebehandling med riktig kvalitet og i henhold til inngåtte avtaler.
  3. Vi skal holde oss oppdatert på de lover, krav og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.
  4. Vi aksepterer ikke skader på mennesker, utstyr/materiell eller miljø. Sikkerhet prioriteres på lik linje med økonomiske målsettinger.
  5. Vi vil jobbe kontinuerlig for å forbedre oss slik at vi kan tilfredsstille våre kunders behov gjennom systemet for kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001).
  6. Vi skal ha fokus på miljø og avfallshåndtering.
  7. Vi vil fokusere på kunnskap og opplæring til våre ansatte, som er vår viktigste ressurs.

Jæren Overflatebehandling skal være en trygg arbeidsplass og skal følge lover og regler virksomheten omfattes av. Gjennom systematisk Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal ansatte og ledelse gjennomføre nødvendige tiltak og etterleve gode rutiner for å unngå- samt forebygge skader i arbeidsmiljøet og belastninger på omgivelser og ytre miljø. Vi setter mål innen HMSK som følges opp, evalueres og revideres årlig.