favicong

Jærsk kvalitet

Om oss

Jæren Overflatebehandling ble etablert av brødrene Kenneth og Rune Sikveland i 2004. Begge er fortsatt aktive i bedriften og deres gründermentalitet er blitt en del av bedriftskulturen.

Vi er et kompetent og løsningsorientert arbeidslag som legger stor flid i arbeidet. Om det kreves, snur vi oss fort rundt. Som regel finner vi en løsning. Dessuten liker vi utfordringer.

Å jakte på forbedringer, er en naturlig del av det daglige arbeidet i Jæren Overflatebehandling. Vi er opptatt av innovasjon og følger nøye med på utviklingen i bransjen nasjonalt som internasjonalt.

Målet er å komme fram til mest mulig optimale løsninger for kundens produkter og utstyr. Derfor er dialogen med kunden helt avgjørende. Vi gir gjerne råd og deler av våre erfaringer. Et godt samarbeid gir ofte de beste resultatene. Vi har et aktivt forhold til kundene våre. Flere av dem har også vært med oss helt siden starten, noe vi er takknemlige for.

HMSK

Et aktivt forhold til HMSK både på arbeidsplassen og overfor kunder, besøkende og ansatte, er helt avgjørende i en virksomhet som vår.

Overfor kundene våre gjelder følgende:

  • Vi skal være en ledende leverandør innen industriell overflatebehandling.
  • Vi skal levere overflatebehandling med riktig kvalitet og i henhold til inngåtte avtaler.
  • Vi skal holde oss oppdatert på de lover, krav og forskrifter som gjelder for vår virksomhet og bransje.
  • Vi aksepterer ikke skader på mennesker, utstyr/materiell eller miljø. Sikkerhet skal alltid komme først.
  • Vi jobber med kontinuerlig forbedring for øyet, slik at vi tilfredsstiller kundenes kunders behov gjennom systemet for kvalitetsstyring, NS-EN ISO 9001 og 14001.
  • Vi skal ha fokus på miljø og avfallshåndtering.
  • Vi fokuserer på kompetanse, kunnskap og opplæring av våre ansatte, som er vår viktigste ressurs.

Jæren Overflatebehandling skal være en trygg arbeidsplass og følge de lover og regler virksomheten omfattes av. Gjennom et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal ansatte og ledelse gjennomføre nødvendige tiltak og etterleve gode rutiner for å unngå og for å forebygge både skader på arbeidsplassen og belastninger på omgivelser og ytre miljø.

Våre HMSK-mål følges opp, evalueres og revideres årlig.

favicong