WEB (1 of 1)

Molycote

Molykote Antifriction Coatings

«Molykote Antifriction Coatings» inneholder partikler av faste smørestoffer oppløst i nøye utvalgte blandinger av herder og løsemidler.

Molykotebehandlingen gir en tørr, flammesikker smørefilm med lav friksjon og høy bæreevne, og motvirker slik slitasje og skader på både metall- og plastmaterialer.

Herdet gir Molykote Anti Friction Coatings en fast smørefilm med stort temperaturområde, god korrosjonsbeskyttelse og kjemikalieresistens.

Vi utfører behandlingen i henhold til standarder og/eller etter kundens egne spesifikasjoner.