Suspended construction craddle near wall of hightower building with insulation and ventilated facade on construction site. Engineering urban background.

Brannmaling

Brannisolering

Det er stort sett to hovedtyper av brannsikring - Cellulosic og hydrokarbon - disse kategoriene brukes til å beskrive de forskjellige brannkildene som strukturen kan bli utsatt for.

Brannsikring er en viktig beslutning som bør vurderes nøye på et tidlig stadium. Uansett hvilket materiale som skal beskyttes mot virkningene av en brann er prinsippene de samme, nemlig å forhindre temperaturstigning på det beskyttede underlaget for å opprettholde dets strukturelle integritet.