Xylan coating

 Xylan

Lengre levetid og mindre vedlikehold

Tynnfilmbelegget Xylan sørger for lav friksjon, lengre levetid og mindre vedlikehold. Behandlingen er spesielt egnet for objekter utsatt for korrosjon eller kjemisk påvirkning og har blitt benyttet i offshoreindustrien, og da spesielt i subsea, over flere tiår. Det reduserte vedlikeholdsbehovet som følge av Xylanbehandlingen gir kortere driftsavbrudd.

Xylan er egnet for å beskytte to glidende flater mot hverandre og for korrosjonsbestandig behandling av objekter som enkelt skal kunne skrus fra hverandre.

Den har smørende egenskaper og gir spesielt god beskyttelse mot korrosjon, gjerne i kombinasjon med forbehandling av fosfat.

Hos oss Xylanbehandler vi både hele objekter og deler av objekter. Alt utføres selvsagt etter kundens krav og spesifikasjoner og Xylan fås i et bredt fargespekter.

  • oppnå lav friksjonskoeffisient
  • beskytte to glidende flater mot hverandre
  • muliggjøre en senere demontering uten fare for materiellhavari
  • beskytte mot korrosjonsangrep
  • oppnå støyreduksjon
  • få en overflate som tåler både svært lave og høye temperaturer
  • isolere komponenter mot elektrisk gjennomslag
  • gi utstyr riktig fargekode

Vi utfører behandlingen i henhold til standarder og/eller etter kundens egne spesifikasjoner.

xylan , mollycoat, tynnfilbelegg, everslik