Gjør moment trekking lettere med Xylan coating


For denne kunden har vi brukt Xylan type 1424, som er en vannbasert, harppiksbundet tørrfilm smøremiddel. Den er designet for å gi veldig god korrosjonsbeskyttelse generelt på Subsea utstyr. I tillegg er den mye brukt for å lettgjøre momenttrekking på bolter, mutrer etc.