Sultzer

Overflatebehandling av stigerør til Sulzer brannpumpe.