Scana

Ferdige produkt som er klar for pakking og sending til offshore i Angola.

Bildene viser 4 forskjellige overflatebehandlinger som vi har utført. En 15 meter lang Wear casing som er malt iht. Norsok standard (gul farge), og en 15 meter lang Riser sealing mandrel, som er overflatebebehandlet med både Zinkfosfat, Xylan (svart) samt Metalisering på resten utvendig.

Alt utført på samme lokasjon hos Jæren Overflatebehandling.