Vanntanker for tunnelvasking

Norge er et av landene i verden med flest tunneler på veinettet, og hvert år bygges det kilometer med nye tunneler. Vask av tunneler minsker risikoen for ulykker og fører til økt trafikksikkerhet.

Kjekt at vi får bidra med vår kompetanse på overflatebehandling.